Klemsan T-KON 2.5-450 V电力电容器

供稿:克林森电气有限公司

关键字:电力电容器

产品简介:
T-KON系列的电力电容器被设计用来进行低压网络的补偿,应用领域如下: 能被用来进行电动机或变压器之类设备的固定补偿 能被用来进行自动补偿柜中各种感性负载的补偿 可用于谐波滤波器补偿系统。

产品介绍

标准         IEC 60831-1/2
运行寿命     150.000小时
频率         50hz-60hz
功率         1-40kVAr
类型         铝类
材料         自动修复MPP
过滤材料 干燥型树脂(不含PCB)
保护         过压保险丝
连接         Faston/连接器
放电时间     电压降低低于r 75V每分钟
使用位置     室内
放电电阻     外部
最高海拔     2000米
安装类型     水平或垂直
温度等级     -25 C / +55 C
冷却         自然冷却
损失(电介质)  0,2W/kVAr
损失 (总计l)  <0,4W/kVAr
限度          ± 5%
电压电阻      Un + 10% 8 时/天
             Un + 15% 30 分/天
             Un + 20% 5 分
             Un + 30% 1 分
电流电阻       1,5 In
绝缘           3kV, 50hz x 10秒
(端子和机身)


货号

类型

功率

电压

电流

容量

         尺寸

50 hz

60 hz

电压

(V)

50 hz

60 hz

直径

高度

箱数

543 024

T-KON 2.5-450 V

2.5

3

450

3.2

3.9

3x13,1

55

153

36发布时间:2015年10月14日 10:27 人气:   工控网审核编辑:陈磊
更多详细请访问:克林森电气有限公司

我有需求